Müşteri & İşverenler için Şartlar ve Koşullar

 • Satın alınan tüm KKD’ler satıcının sorumluluğundadır.
 • Müşteri & İşverenler, …….’ye ait site’nin satıcı/sağlayıcı bir internet sitesi olmadığını, KKD’yi satıcıdan satın aldığını, KKD’nin teslimi ve satış sonrası bedel iadesine ilişkin talep ve şikayetlerinde tek muhatabının satıcı olduğunu kabul ve beyan eder.
 • ……. platformu sadece https://guvenlikkd.com üzerinden satın alınan ürünlerin mevzuat çerçevesinde satıcının yükümlülüğüne uygunluğunu onaylar. Farklı platformlarda ya da iletişim kanallarından yapılan satın alma uygulamalarından kesinlikle sorumlu değildir. Müşteri & İşverenler, ……. platformu üzerinden satın alma yapmayı kabul ve beyan eder.
 • Müşteri & İşverenler akıllı arama robotu, risk değerlendirme yolu ile KKD bulma gibi uygulamalarda işyerilerinin uygunluğunu dikkate alarak ürün satın alma yapar.
 • Müşteri & İşverenler, KKD’nin tek başına risklere karşı kesin koruma oluşturmadığının bilincinde olduğunu kabul eder.
 • İşverenler toplu siparişlerde …….’nin sağladığı tüm imkanların sadece https://guvenlikkd.com üzerinden yapılması şartıyla olduğunu kabul ve beyan eder. …………. platformu dışında yapılan tüm satın alımlarda …….’den hiç bir hak, alacak ve talepte bulunamaz.
 • Müşteri & İşverenler, güvenli iade sürecinin sipariş tarihinden itibaren15 gün olduğunu kabul ve beyan eder. Ambalajı bozulmamış, deneme kullanımı hariç olmak şartıyla kullanılmamış KKD’lerin iade sürecinde gereken hassasiyet gösterilir.

……. için Şartlar ve Koşullar

 • ……., satışı ve alıcı & işveren arasında gerekli tüm koordinasyonu aracı hizmet sağlayıcı olarak sağlamakla yükümlüdür.
 • ……. yönetimi, site politikalarını; KKD mevzuatları ve NİG Akademi kuralları doğrultusunda tam bir eşitlik ilkesi ile değerlendirir ve uygular.
 • ……., https://guvenlikkd.com internet sitesini her zaman güncel tutar, bulunduğu dönemin teknik altyapısını sağlar.
 • ……., 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesini sağlar. Detaylı bilgi için gizlilik politikası bölümüne bakınız.
 • ……., akıllı arama robotu ile KKD uygulamalı risk değerlendirme alanlarını devamlı güncel tutar.
 • ……., her ürün için teknik bilgi alanında gerekli tüm spesifikasyonların içermesini sağlar.
 • ……., toplu alımlarda sadece https://guvenlikkd.com üzerinden satın alınan her bir KKD için işveren ve satıcı arasında tüm iletişim, koordinasyon ve uygunluk bildirimlerini yerine getirir.
 • ……., işverenler tarafından ……. uzmanlarından talep edilen ürünler için standartlara uygun olan satıcılar arasında eşitlik ilkesine riayet eder.
 • ……., kötüye kullanım bildirimlerini; satıcı ve işveren & müşteri tarafsızlık ilkeleri ile KKD mevzuat ve standartlarına göre uygular.